W trosce o udany wypoczynek Państwa oraz innych Gości prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi na terenie naszego gospodarstwa agroturystycznego "Pod jesionami".

 1. Po przyjeździe do gospodarstwa należy zameldować się, przedstawiając dokument tożsamości.
 2. Opłatę za pobyt, zgodnie z wyliczeniem ustalonym podczas rezerwacji, dokonuje się w dniu przyjazdu (opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi).
 3. Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. Ewentualny wcześniejszy przyjazd lub opuszczenie pokoju w godzinach późniejszych jest możliwy po uzgodnieniu z Gospodarzami.
 4. W całym domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 5. W godzinach 22:00 do 07:00 na terenie obiektu należy zachować ciszę. W tym czasie Goście powinni zachowywania się tak, aby nie zakłócać spokoju innym.
 6. Na terenie gospodarstwa obowiązuje selektywna zbiórka odpadów, do której stosowania zobowiązuje się również Gości. Pojemniki znajdują się w kuchni i na zewnątrz budynku.
 7. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju, który powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.
 8. Gość nie może bez zgody Gospodarza przyjmować dodatkowych osób, traktując ich jako swoich gości. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić kwaterę do godziny 22:00.
 9. Goście zobowiązani są do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 10. Gospodarze wskazują Gościom miejsce do parkowania samochodu, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub winy osób, za które odpowiada (np. dzieci, odwiedzający go goście).
 12. Gość powinien powiadomić Gospodarza o powstaniu szkody w pokoju i na posesji lub o jej stwierdzeniu.
 13. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za mienie Gości.
 14. Gospodarze zobowiązani są reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku.
 15. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym zagrożenie p-poż., nie wolno używać w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju (nie dotyczy to ładowarek, zasilaczy, urządzeń RTV, suszarek, maszynek do golenia).
 16. Prosimy o zachowanie należnej staranności związanej z zamykaniem okien (zwłaszcza dachowych) i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 17. Gospodarze zastrzegają sobie możliwość wejścia do pokoju, podczas nieobecności gości, jeżeli zajdzie nieprzewidziana potrzeba (ulewa, awaria prądu, wody, zagrożenie p-poż. itp.).
 18. Gość, który przywozi do obiektu zwierzę domowe jest zobowiązany zachować wszelkie środki bezpieczeństwa i ponosi całkowitą odpowiedzialność ze ewentualne szkody przez nie spowodowane. Zobowiązany jest również do sprzątania po swoim pupilu.
 19. Prosimy o nie karmienie naszych psów (są one racjonalnie odżywiane, zapewne mimo to i tak przyjdą do Państwa z prośbą o łakomy kąsek, jednakże każda zmiana w ich odżywianiu może spowodować negatywne dla nich skutki zdrowotne). Pozostałe zwierzęta na pewno będą wdzięczne za smakowite kąski.
 20. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu.
 21. Rezerwacji pobytu można dokonać osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości pobytu (lub innej ustalonej kwocie) w ciągu 3 dni na wskazane konto podając imię/nazwisko, okres rezerwacji i ilość osób. Pozostała kwota należności uiszczana jest w dniu przyjazdu.
 22. Zaliczka jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji nastąpi najpóźniej na 30 dni przed zaplanowanym rozpoczęciem pobytu.
 23. Uiszczenie opłaty za pobyt jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Życzymy miłego pobytu.